Є багато визначень холодного читання. Більшість визначають його як методи або вміння, що використовуються для збору інформації про суб’єкта, який є невідомим для читача. Насправді, холодне читання – це не одна навичка чи техніка, а цілий ряд. Тому ми повинні визначити холодне читання як “процес, за допомогою якого читець створює ефект, що він або вона знає багато про життя невідомого суб’єкта – про його минуле, сьогодення та майбутнє”

Цей процес починається із спостережень, що дозволяють отримати первісне уявлення про суб’єкт. Грунтуючись на цій оцінці, поряд з розумінням психології та сучасних тенденцій, читець вже може зробити низку початкових тверджень. Як правило, конкретні подробиці, що стосуються суб’єкта вкраплюються в загальні твердження, які можуть виявитися істинними щодо майже будь-якої людини. Ця техніка називається “тепле читання”. На підставі реакції суб’єкта, читець може зосередитися на деталях, які потрапили в ціль, та відмовитися від хибних. У цьому методі читець використовує заяви, які відкриті для інтерпретації суб’єктом. Будь-яка почерпнута інформація використовується підвищення точності наступних заяв.

Більшість психологів вказують на “Ефект Барнума” та феномен, який називається суб’єктивне підтвердження. Загалом, він стверджує, що коли ви даєте людям певну кількість одночасно розпливчастих та конкретних тверджень про них – вони, як правило, згадують, і надають значущості тим, які є точними та підходять до них, і відкидають як несуттєві або забувають ті, що до них не належать. У разі холодного читання ця вибірковість людського розуму допомагає суб’єкту інтерпретувати чи модернізувати твердження читача, щоб вони відповідали його чи її власним обставинам чи переконанням.

Цей ефект ґрунтується на роботі психолога Бетрама Форера. У 1949 році Форер вивчав ефект, який він назвав “помилка особистої перевірки”. Він був зацікавлений, чи люди можуть визначити власний індивідуальний характер. За допомогою інструкцій з книг з астрології, Форер склав універсальний профіль: «Деякі з ваших прагнень зазвичай досить нереалістичні. Іноді ви екстравертні, привітні та товариські, інколи ж — інтровертні, обережні та стримані. Ви зрозуміли, що бути надто відвертим з іншими людьми – не надто мудро. Ви пишаєтеся своєю незалежністю у своїх судженнях і не приймаєте чужої думки без задовільних доказів. Ви віддаєте перевагу певній кількості змін та різноманітності, і стаєте незадоволеними, коли вас оточують заборони та обмеження. Часом у вас є серйозні сумніви в тому, чи ви ухвалили правильне рішення і чи правильний ви зробили вчинок. Дисциплінований і впевнений на вигляд, насправді ви схильні хвилюватися і відчувати невпевненість. Хоча у вас є деякі особисті слабкості, ви, загалом, здатні їх компенсувати. У вас є багато прихованих можливостей, які ви не використали з вигодою для себе. Ви схильні критично ставитися до себе. У вас є сильна потреба в інших людях, і бажання, щоб вас захоплювали»

Суб’єктам дослідження Форера роздали “індивідуальні тести” та сказали, що вони отримають свої результати після того, як тести будуть перевірені. Форер фактично дав кожному студенту універсальний профіль. За шкалою від 1 до 5 його профіль отримав середню оцінку точності 4.3 в групі. Попри думку скептиків, вплив ефекту Форера не обмежується наївними чи менш освіченими людьми. Дослідження показали, що і освічені та вольові люди також чутливі до цього ефекту.