Сутність проєкту та його ідеологія

Стаття 1. Ментальна інженерія – освітній онлайн-проєкт, що спирається на когнітивні та психологічні науки з метою їх популяризації, ефективного розвитку людського потенціалу та реалізації його на практиці.

Стаття 2. Практика ментальної інженерії – це сукупність прийомів, методів та технологій спостереження, аналізу та впливу з метою досягнення задуманого результату чи подальшого впливу на власну особистість, іншого індивіда чи групу людей.

Стаття 3. Основний предмет дослідження та вивчення ментальної інженерії – це людина, як істота пізнавана, біологічна та соціальна. Ключовий інтерес – наукові прийоми, методи та технології розвитку людського потенціалу. Серед них: вербальні та невербальні комунікації, холодне читання, менталізм, логічне та аналітичне мислення, мнемоніка, емоційний інтелект, психосемантика, профайлінг, психологія, ілюзіонізм, навіювання, ідеомоторика, критичне мислення, ораторське мистецтво, харизма, психосоматика, фізіологія, психофізіологія та філософія.

Стаття 4. Цілі проєкту:

  • Зробити знання про розвиток людини загальнодоступними.
  • Підтримка здорового глузду в соціумі в рамках висновку, заснованого на логічному мисленні та накопиченому світовому досвіді.
  • Захист та популяризація когнітивних наук і науки в цілому.
  • Створення власної методології – системи принципів та підходів до навчання на основі існуючих наукових методів, їх систематизація та класифікація.

Стаття 5. Місія проєкту: Популяризація науки та застосування її можливостей для розвитку людського потенціалу.

 

10 ідеологічних принципів МЕ.

1. НАУКОВИЙ МЕТОД.

Проєкт прагне покладатися на наукову інформацію, що піддається критичному аналізу та вироблену на основі фактів, що доводяться.

2. РАЦІОНАЛЬНІСТЬ.

Проєкт покладаємось на розум як на основу пізнання. Поведінка і мислення людини мають бути прагматичними, раціональними, усвідомленими.

3. ЕКОЛОГІЧНІСТЬ.

Проєкт пропонує до ознайомлення та вивчення прийоми маніпуляцій, містифікацій, відволікання уваги та провокацій, але рекомендує до них звертатися лише в рамках закону, етики та за власним сумлінням.

4. НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ГУМАНІЗМ.

Проєкт проголошує людину та її право на розвиток найвищою цінністю. Будучи продуктом природної еволюції, людина має свободу творчого вибору та дії.

5. КРЕАТИВНІСТЬ.

Творчий розум, гнучкість та нестандартний підхід – найважливіші складові життя пізнавального. Вони дозволяють бути готовим сприймати та використовувати нові методи та обставини.

6. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ.

Критичне мислення є єдиною правильною формою аналізу речей та подій. Залучення гіпотез про існування містичних сутностей чи будь-якої форми вищих сил суперечать загальнолюдським науковим висновкам та, відповідно, основам ментальної інженерії.

7. КОСМОПОЛІТИЗМ.

Інтереси всього людства вищі за інтереси окремої держави чи особистості.

8. ВІДКРИТІСТЬ.

Збереження високого рівня наукового пізнання – принципова позиція проєкту, тому ресурс відкритий для критики та продуктивної співпраці, в тому числі задля підвищення якості знання всередині теоретичних основ проєкту.

9. АКТИВНІСТЬ.

Без теорії немає практики, а без практики теорія безглузда. Людина здатна отримати всю повноту пізнання, тільки активно взаємодіючи з навколишнім дійсністю.

10. УТИЛІТАРИЗМ.

Користь – найважливіший критерій діяльності проєкту. Рамками цієї користі є цілі та місія проєкту.